patek phillippe replica watch
kurtkoy escorttuzla escort

Miljøfyrtårnet

Velkommen til Miljøfyrtårn, - et enkelt program for miljøhandling. Bedrifter sertifiseres som Miljøfyrtårn, og sparer penger på drift, forbedrer arbeidsmiljøet og får en tydelig miljøprofil. 


Miljøfyrtårn støttes av MiljøverndepartementetDe to første bedriftene i Trondheim som fikk Miljøfyrtårnsertifikat er to av våre medlemsbedrifter.

Det er nå 16 av våre medlemsbedrifter som har dette sertifikatet.

For å få Miljøfyrtårnsertifikat (deles ut av Trondheim Kommune),
må bedriftene oppfylle en del bransjekrav. Dette kontrolleres av Trondheim Kommune.

Noen av disse bransjekravene er:

  • Bedriften må ha et intern-kontrollsystem som fungerer
  • De ansatte skal delta i forbedringen av arbeidsmiljøet
  • Bedriften skal være tilknyttet bedriftshelsetjeneste med individuell tilpasning
  • De ansatte skal ha kunnskap og verneutstyr til å beskytte seg
  • Førstehjelpskurs for alle ansatte
  • AVFALLSREDUKSJON: Avfall skal sorteres –
    Det skal være rutiner for oppsamling av malingsrester etc.
  • + en del flere bransjekrav
  • Disse finnes på nettstedet til Miljøfyrtårn.
Levert av