patek phillippe replica watch
kurtkoy escorttuzla escort

Garantiordningen

VELG TRYGGHET

Du kan føle deg trygg hvis du engasjerer et medlem av Malermestrenes Landsforbund (MLF) og Trondheim Malermesterlaug fordi forbundet kun har medlemmer med mesterbrev. Dessuten garanterer forbundet for sine bedrifter. Hvis bedriften/medlemmet går konkurs går du skadefri (forutsatt at det ikke er en uløst juridisk tvist mellom partene som må løses først). MLF garanterer for at en annen medlemsbedrift fullfører arbeidet med inntil kr 50.000, - for oppdraget, som er omfattet av malerfaget etter Norsk Standard 3420 del T: Maler og beleggsarbeider.

HVA GJELDER GARANTIEN FOR?

Garantien dekker krav inntil kr 50.000, -. For å bli behandlet må kravet være større enn kr 7.500, -. Garantien gjelder for avtale om oppdrag mellom MLF medlemmer (oppdragstaker) og en forbruker etter Håndverkertjenesteloven. Garantien dekker alt arbeid på bygninger som er til personlig bruk for kunden selv og kundens nærmeste, dvs. oppussing av hus og hjem, hytter, garasjer osv. Garantien gjelder ikke for arbeid i forbindelse med nybygging. Garantien gjelder heller ikke for borettslag. Øvrige vilkår finner du her.

HVORDAN GÅR DU FREM HVIS DU VIL KLAGE?

Har du krav mot malermesteren, bør du først prøve å bli enig med bedriften. Blir dere ikke enige, kan du klage til den lokale skjønnskomiteen. Klagen må skje skriftlig. Det finnes 18 skjønnskomiteer  i landet. Opplysninger om din lokale skjønnskomite får du ved å kontakte oss.
For klagesaker i Trøndelag sør for Stjørdal kan du kontakte
strand@malermestrene-trondheim.no

Levert av